Obuka

sistem:i će uskoro omogućiti osnovnu obuku za korišćenje Apple tehnologija, kako bi u potpunosti iskoristili mogućnosti vaših uređaja.

Obuka će se održavati na lokaciji Shoowroom-a u unapred usaglašenom terminu.