EDU pogodnosti

Apple i sistem:i podstiču i stimulišu učesnike u obrazovanju time što odobravaju 3% popusta za EDU pojedinca i 5% za EDU instituciju.

Ko je EDU pojedinac?

 • studenti sa 18 i više godina
 • profesori
 • nastavnici
 • zaposleni u fakultetu, školi, vrtiću, ... npr. recimo pravnik u OŠ, SŠ, ili na fakultetu takođe uz potvrdu da radi u EDU instituciji ima pravo na EDU popust
 • zaposleni u muzeju, pozorištu ...

Šta je EDU institucija?

 • Edukativne institucije
 • Osnovne i srednje škole
 • Biblioteke
 • Muzeji i umetničke galerije
 • Univerziteti
 • Tehničke škole i škole za obradu podataka
 • Poslovne škole
 • Edukativni servisi kao i nekomercijalne istraživačke organizacije

Potrebna dokumentacija:
1. Zaposleni - overena potvrda o zaposlenju u obrazovnoj ustanovi, koju izdaje adekvatna služba (najčešće služba administracije).
2. Studenti/Učenici (preko 18 god.): kopirana ili skenirana 1. strane indexa/knjižice i strane gde se vidi overen tekući semestar/godina ili potvrda iz škole/fakulteta.

Najčešći razlozi odbijanja su: neaktivan student (npr. u indexu na 1. strani piše da je student upisan 2005. godine ili poslednji overeni semestar 2006/2007), nečitak tekst/datum na potvrdama od Institucija i sl.

* Osim računara, EDU POPUST VAŽI I ZA SVE APPLE PROIZVODE osim za MacBook Air Super Drive, Apple Remote, iPod i iPad grupu proizvoda!
* Ukoliko, korisnik ima prava na više različitih popusta, oni se ne sabiraju već se priznaje najveći popust.